Böbrekte Protein Kaçağı Hakkındaki Tüm Sorular
İdrarda Protein
29 Aralık 2016
Protein Kaçağı Neden Olur
İdrarda Protein Fazlalığı
29 Aralık 2016

İdrarda Protein Yüksekliği

Protein Kaçağı Tedavisi

Protein Kaçağı Tedavisi

Uzman Desteği Alın

İdrarda Protein Yüksekliği

İdrarda protein yüksekliği sorularına cevap verebilmek için yazılmış bilgilendirici makaleyi okuyabilirsiniz. Protein kaçağı hakkında herşey.

İdrarda Protein Kaçağı Nedir ?

Protein kaçağı idrarda normalden fazla protein görülmesine denir. İdrar, böbreklerde kanın süzülmesi sonucu meydana gelen bir sıvıdır. İdrar vücudun su ve elektrolit düzenini sağlayan çok önemli bir sıvıdır. Kan düzeyi artınca zararlı hale gelen üre gibi maddeler idrarla atılır. Sağlıklı insanlarda idrarda şeker ve yağ bulunmaz. Fakat çok az miktarda protein vardır. Sağlıklı kişilerde 24 saat boyunca idrarla kaybedilen protein miktarı 150 mg’ın altındadır. Bu değerler günlük 150 mg’dan daha fazla protein kaybı olması böbrek hastalıklarını gösterir. Böbrekleri etkileyen hastalıkların ilk belirtilerinden biri idrarla atılan protein miktarının artmasıdır.

İdrarda Protein Kaçağı Neden Olur ?

Protein kaçağı neden olur sorusuna iki faklı şekilde cevap vermek gerekmektedir. Bunlar geçici protein kaçağı bir diğeri ise sürekli olan protein kaçağı durumudur.

Sürekli Olan Protein Kaçağı Nedenleri ?

Sürekli yani kronik olarak idrardaki protein değerlerinin yüksek çıkması nedenleri olarak şunlardır. Başlıca amiloidoz, bazı ilaçların yan etkileri, kronik böbrek hastalıklarıdır. Aynı zamanda diyabet, böbrek iltihabı, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, böbrek enfeksiyonu, anemi başlıca nedenleridir.

Geçici Protein Kaçağı Nedenleri ?

Geçici olan protein kaçağı nedenleri başlıca şunlardır. Soğuğa maruz kalma, duygusal stres yaşama, yüksek ateş, yüksek sıcaklara maruz kalma ve yorucu egzersizler yapma olarak sayabiliriz.

İdrada Protein Değerleri Ne Olmalı ?

Böbrekler aracılığıyla kandan uzaklaştırılması gereken zararlı atıklar uzaklaştırılırken kanda bulunan protein, kan hücreleri gibi yaşam için gerekli maddeler muhafaza edilir. Kanın 100 ml lik serum kısmında yaklaşık 7 gr protein vardır. Böbreklerde dakikada yaklaşık 1200 ml kan (bunun yaklaşık 650 ml si sıvı kısmı olan plazmadır) süzme işlemine tabii tutulur. Bu dakikada 125 ml süzüntü elde edilir. Bu, günde; 180 litre (125 ml/dk x 60 dakika x 24 saat) süzüntü anlamına gelir. Bu günlük idrar miktarının yaklaşık 1,5 litre olduğu dikkate alınırsa nefronların tubuler sistemi içerisinden süzüntü geçer. Buda yaklaşık %99,5 luk kısmının (178,5 litre) geri emildiği anlaşılır.

Görüldüğü üzere böbrekler idrarla atılan sıvı miktarını çok ciddi şekilde kontrol etmektedir. Benzer şekilde yukarıda verilen değerlerden basit bir hesaplama ile hesaplanırsa günlük olarak böbreklerden yaklaşık 65 kg kadar proteinin geçtiği görülür. Normalde günlük (24 saatlik) idrar ile atılan protein miktarı ise erişkinlerde 150 mg kadardır. Bu da böbreklerden protein atılımına karşı çok ciddi bir korumanın varlığını gösterir.

Proteinüri Nedir, Düzeyine Göre Nasıl Tanımlanır ?

Günlük idrarla atılan protein miktarının 150 mg ın üzerinde olmasına proteinüri denir. Proteinüri varlığı her iki böbreğin hasta olduğunu göstermek bakımından önemli bir laboratuvar bulgusudur. Proteinüri miktarı 150-500 mg/gün arasında olduğunda “anlamlı”, 500-1000 mg/gün arasında olduğunda “önemli”, 1000-3000 mg/gün arasında olduğunda “ciddi” . 3000 mg/gün üzerinde olduğunda “nefrotik” düzeyde proteinüri varlığından söz edilir.

İdrarda protein yüksekliği sorularına bilgi amaçlı yazılmış makale. İdrarda protein yüksekliği hakkında detaylı bilgiyi hekiminizden alabilirsiniz.

Uzman Desteği Alın

Comments are closed.